I Den Här Artikeln:

Hälso- och sjukvården i USA är till stor del ineffektiv. Läkare för ett nationellt hälsoprogram hävdade att även om nationen tillbringar mer än dubbelt så mycket som andra industriländer spenderar på vård, fungerar systemet fortfarande dåligt och lämnar mer än 50 miljoner utan täckning. Dessa ineffektiviteter är i stor utsträckning den stimulerade hälsovårdsdebatten under presidentvalet 2008 och som har lett till att några föreslår en mer universell hälsovård. Universal täckning har fördelar som ekonomisk stimulans, men det har också nackdelar.

Nackdelarna med Universal Healthcare: andra

Universell hälso- och sjukvård kan tjäna fler människor men möjligen till en hög kostnad.

Kvalitet

Under universell hälsovård har alla rätt till vård. Teoretiskt ökar detta antalet personer som kan få hjälp. Allmän sjukvård ökar dock inte nödvändigtvis proportionellt antalet tillgängliga läkare. De läkare som är licensierade och kvalificerade att behandla patienter har därför oundvikligen en större vårdbörda. Kvaliteten på vården kan leda till att läkare blir utbrända. Även om läkare skulle kunna hantera de ökade fysiska och psykiska kraven på universell hälso- och sjukvård, kan patienterna fortfarande behöva hantera långa väntan på vård, eftersom läkare försöker rymma fler människor.

finansiering

Universell hälso- och sjukvård är inte fri vård. Finansiering måste komma ifrån någonstans och vanligtvis belastar kostnaden för skattebetalarna. Vanligtvis betyder det en ökning av skatterna. I tider med ekonomisk oro kan detta vara svårt för ett folk att upprätthålla. Om en nation vill betala för universell hälsovård utan att höja skatten, måste andra federalt finansierade program skäras. Detta skapar problemet med att prioritera alla andra program som finns.

Brist på konkurrens

Amerikanska läkare och andra vårdpersonal motiveras för att ge utmärkt vård på grund av konkurrens. Om ett företag är orimligt långsamt i vården, kan patienter till exempel söka ett företag som inte får dem att vänta så länge. Universella hälsovårdssystem eliminerar mycket av denna konkurrens. Vissa människor som motsätter sig den allmänna hälsovården hävdar att det kommer att göra vårdgivarna lättare och bidra till lägre vårdkvalitet. Detta är inte nödvändigtvis sant. Regeringen och allmänheten kan utveckla ett vakthundssystem som upprätthåller och validerar en miniminivå av excellens.


Video: What Is Justice?: Crash Course Philosophy #40