I Den Här Artikeln:

När dom äger rum genom domstolssystemet blir evictions ett offentligt register. Eftersom uppsägningar vanligen följer en serie av sena betalningar som kräver att hyresvärden ska eskalera insamlingsåtgärden kommer en utvisning som ägde rum i ett tillstånd sannolikt att dyka upp när en potentiell hyresvärd i en annan stat utför en bakgrundskontroll.

hus till salu

En eviction följer vanligtvis ett antal samlingsförsök.

Bevis svårt att dölja

Utseendet i sig syns inte på din kreditrapport utom i kanske det offentliga området, där domar mot dig är noterade. Som ett resultat kan eventuella potentiella hyresvärdare som bara skärmar kandidater genom att dra din kreditrapport missa det. Men många hyresvärdare utför mer omfattande bakgrundskontroller av potentiella hyresgäster eller lägger ut sådana aktiviteter till tredje part som utför en sökningar som en del av sin process. Förutom den civila domslutet skulle bevis på allvarlig brottslighet förekomma om kontot för de betalningar som betalades hänvisades till ett inkassobyrå.

Arkiveringar och domar

Även om du aldrig fick framträda i domstol eller om du utkämpade utvisningsförfaranden och vunnit, är det fortfarande en fråga om offentligt rekord som finns tillgängligt överallt, inte bara för hyresvärdar i den stat där åtgärden ägde rum. Om du blivit utsatt eller hotad med utvisning för otillräckliga skäl eller i strid med statens lagar, måste du fortfarande förklara vad som hände. Bekräfta att eventuella domar mot dig har betalats. Många hyresvärdar kommer inte att hyra ut för hyresgäster med obetalda domar relaterade till en utvisning.


Video: Erik Fichtelius presenterar utkastet till den nationella biblioteksstrategin