I Den Här Artikeln:

Kontroller ibland går vilse, oavsett hur noggrann du kan vara. Liksom vid alla kontroller har skattebidrag utfärdade av Internal Revenue Service eller en stat utgångsdatum. Men så länge det är klart har du aldrig betalat en återbetalningskontroll i ditt namn, det är möjligt att få en ersättare.

Senior par sitter tillsammans beräkningsräkningar

Seniorpar tittar igenom sina kontroller och saldon

Ge det ett år

Enligt IRS är en återbetalningskontroll bra för ett helt år från det datum då det utfärdades. Den löper ut den sista dagen i den 12: e månaden från den månad du får checken. När den år långa perioden har gått, anser bankerna att kontrollen är ogiltig.

Begär ett ersättningskontroll

Förfallna kontroller utfärdade av amerikanska avdelningen för statskassan kan ersättas så länge som originalet aldrig betalades in. Kontaktnumret för IRS, som utfärdar federala avkastningskontroller, är 1-800-829-1040. De kommer att skicka ett fordringsformulär du måste fylla i innan en ersättningskontroll kan utfärdas.


Video: