I Den Här Artikeln:

För federala skatteändamål betyder din "bruttoinkomst" enligt definitionen av Internal Revenue Service all din inkomst som inte är skattefri. En del av dina sociala trygghetsförmåner räknas som en del av årets bruttoinkomst om du är gift med arkivering separat eller om hälften av dina sociala trygghetsförmåner plus någon annan bruttoinkomst och skattefri ränta för året överskrider gränsen för din arkiveringsstatus.

företag

Upp till 85 procent av sociala förmåner kan inkluderas i bruttoinkomsten.

Beräkning av den medföljande delen

Inte alla dina sociala trygghetsförmåner räknas som bruttoinkomst. Enligt socialförsäkringsförvaltningen betalar ingen skatt på mer än 85 procent av hennes sociala förmåner. Från och med 2014, om din samlade inkomster faller mellan $ 25 000 och $ 34 000 om du är singel eller $ 32 000 och $ 44 000 om du är gift med arkivering ihop, kan upp till hälften av dina förmåner inkluderas i din skattepliktiga inkomst. Om din inkomst överstiger dessa intervall kan upp till 85 procent av dina förmåner inkluderas.


Video: