I Den Här Artikeln:

Exekutören är en person som administrerar boet hos någon som har dött. Typiskt blir den som heter i viljan av den avlidne exekutören. Det är exekutörens ansvar att se till att instruktionerna i testamentet följs. I Florida får exekutören få ersättning för sitt arbete och betalas en procentandel av boets värde.

Tillåten kompensation

Enligt 2014 Florida Statutes, "rimlig ersättning" för en exekutör involverad i formell administration av en egendom är följande: 3 procent för den första $ 1 miljoner av ett gods värde, 2,5 procent från $ 1 miljoner till $ 5 miljoner, 2 procent från $ 5 uppdrag till 10 miljoner dollar och 1,5 procent för allt över 10 miljoner dollar. Utöver kommissionen kan en exekutör också kompenseras för tjänster som försäljning av verklig eller personlig egendom eller att bedriva decedentens verksamhet.

Flera exekutörer

Om fastigheten har två exekutörer, ska alla företrädare betala hela beloppet. Till exempel, om en exekutör får 100 000 dollar, skulle den andra få 100 000 dollar också. Om det finns fler än två exekutörer betalas hela beloppet - $ 100 000 - till representanten med huvudansvaret för att administrera viljan. Samma mängd fördelas mellan de återstående exekutörerna baserat på de tjänster som var och en av dem utförde. Om ersättningen är mindre än 100 000 dollar, är den uppdelad bland exekutörerna baserat på de utförda tjänsterna.


Video: