I Den Här Artikeln:

Felaktiga brunnar och septiska system utgör betydande hälso- och säkerhetsproblem för husägare och fastigheter. Tja vatten och septiktank inspektioner kan krävas för Federal Housing Administration lån om en FHA bedömare anser det nödvändigt. Statliga eller lokala krav och FHA långivarens diskretion kan också bestämma att en brunns- eller septisk inspektion är nödvändig.

Septiktankens inspektionsluckor

Septiktankluckor.

FHA-riktlinjerna är flexibla

FHA lämnar slutligen beslut om bra och septiska inspektioner till långivare. FHA-godkända långivare vet byråns riktlinjer för fastighetsförhållanden och erforderliga reparationer, och måste använda försiktig försäkring när lån görs för FHA att försäkra sig. Enligt standarder som FHA har lämnat till sina långivare och bedömare under 2005 måste alla "observerbara fastighetsbrister" rapporteras på bedömningar och långivare måste använda "professionell bedömning" för att avgöra huruvida det är nödvändigt med automatisk inspektion av bostads- eller septiksystem för att godkänna ett lån.

Krav på nya konstruktioner

Nybyggda bostäder som är mindre än ett år gamla, med undantag för tillverkade bostäder, möter mer inspektionsbehov för brunnsvatten och septiktankar. Till exempel kan FHA kräva en brunnvattenanalys eller septiktankrapport från den lokala hälsovården.


Video: Racism in America: Small Town 1950s Case Study Documentary Film