I Den Här Artikeln:

Försäkring omfattar normalt ambulanstransport så länge det är för en berättigad nödsituation. Men även i dessa fall betalar en enda försäkringsplan sällan hela fakturan. Patientdelen beror på faktorer som självrisken på Medicare eller den privata sjukförsäkringsplanen och sjukhusvalet.

Kommer in i ambulans

Patienten laddas i en ambulans.

Påverkan av betalningen

Medicare betalar generellt 80 procent av ambulansräkningen för mottagare som har uppfyllt sin del B avdragsgilla. Patienten kunde betala mer om han insisterar på att gå någonstans än närmaste sjukhus eller använder en ambulans för att byta anläggningar av icke-akuta skäl. Patienter med privat sjukförsäkring betalar vanligtvis en medbetalning på $ 15 till $ 100, eller samförsäkring på 10-50 procent för ambulansservice.

Endast nödvändiga utgifter

Försäkringsbolagen granskar varje anspråk på huruvida det är medicinskt nödvändigt, och det inkluderar ambulansresor. Undersökare kommer att kontrollera om patienten blödde, i chock, medvetslöshet eller behövde syre eller skicklig behandling under åkturen till sjukhuset. Om den rapporten säger att inget av det var nödvändigt, kan försäkringsgivaren välja att inte täcka någon av ritten. Människor har möjlighet att bära ambulansskydd i tilläggsförsäkring. Om den primära inte täcker hela ritten, kan den extra burken.


Video: Jimmie Åkessons valturné 2018 i Växjö