I Den Här Artikeln:

Dramatisens drama är inte spektakulärt om du jobbar på jakt. Teckningsoptioner utfärdas för att glömma att delta i domstolen eller böta för rörliga överträdelser. Om du till exempel har en biljettförsäljningsbiljett, och inte betalat bötesbeloppet eller framstår som krävs vid domstolen på det angivna datumet, utfärdar domstolen en arresteringsorder för din arrestering. Eventuella utestående åtaganden, inklusive de för obetalda biljetter eller missade domstolsuppträdanden för trafiköverträdelser, avslöjas när en potentiell arbetsgivare kör en bakgrundskontroll.

Polis - kvinna i trafikbrott får biljett

En obetald trafikbiljett kan komma tillbaka för att hemsöka dig.

Öppna Teckningsoptioner

Öppna teckningsoptioner är offentliga handlingar, skapade i den lokala jurisdiktionen när du misslyckas med att dyka upp i domstol eller inte betala den böter som krävs, säger David A. Harris, balk professor i lag och värderingar vid University of Toledo College of Law i en intervju med "The Wall Street Journal" lagblogg. Harris noterar att dessa typer av teckningsoptioner är överraskande vanliga, och du kommer ofta inte ens att vara medveten om att en är enastående, men du kan misstänka om du har blivit föremål för brott mot trafiklagar och inte betalat tillhörande böter.

Stängda fall

Om du misstänker att du har en vägran, arbeta med juridisk rådgivare för att ordna dig till de jurisdiktioner där rättegången är utestående och göra det nödvändiga domstolsutseendet. När en avgörelse har rensats visas den inte längre på din bakgrundskontroll. Om du dömts för ett brott efter att ha gått till domstolen för att ta hand om handlingen, kommer den övertygelsen att visas. Om du till exempel hade en garanti för att du inte uppträtt på en misdemeanor-avgift och domstolen senare dömde dig för missgärningen, kommer övertygelsen att visas på din brottsliga bakgrunds check.

Trafikincidenter Andra än teckningsoptioner

Mindre trafikbrott, till exempel biljettförsäljning, uppträder inte på brottslig bakgrundskontroller om du inte löser dem korrekt genom att antingen betala bötesbeloppet eller visa sig i domstol eller båda i vissa jurisdiktioner. Kontrollera din biljett noga för att se vad som krävs av dig om du bryter mot trafiklagarna, eftersom jurisdiktioner har olika krav. Om din arbetsgivare beställer en körpost i stället för en kriminell bakgrundskontroll, visas dina trafikbiljetter i den posten oavsett om det finns utestående teckningsoptioner relaterade till dem.

Kostnader involverade

Förutom att du betalar utestående böter och eventuella extra avgifter för sen betalning, kan du behöva betala rättegångskostnader för att rensa en teckningsorder. Hyr en advokat för att företräda dig i domstol om utredningsfrågor. Du kan också begära en offentlig försvarare om du inte har råd med en advokat.


Video: