I Den Här Artikeln:

Varje stat behåller olika regler och tolkningar om easements som kan komma att ändras. Fastighetsägare kan generellt utfärda positiva eller negativa hjälpmedel. Om du har en bekräftelse, kan du utföra en handling eller gå in i landet som att installera ett rör som färdas genom din granne. Negativa easements blockera eller förbjuda vissa åtgärder, till exempel en upplevelse av utsikt som hindrar en granne från att hindra utsikten från din egendom.

Funktioner

Steg

Easements kan etableras på flera sätt, till exempel genom avtal, testamente eller gärningar. För att uppfylla kraven i avtalet om bedrägeribekämpning måste easements identifiera bidragsmottagaren och bidragsmannen, vara skriftlig, undertecknad av bidragsgivaren, beskriva det relevanta landet (t.ex. egendom på 123 Anywhere street) och visa det avsedda syftet.

typer

Steg

Easements kan också skapas av nödvändighet. De flesta servitörer behöver med nödvändighet inneboende fastigheter. Om din fastighet inte har tillgång till allmänna vägar, kan du få en service. Bidragsgivaren har vanligtvis rätt att bestämma omfattningen av tjänsten, till exempel att etablera en begränsad väg.

Tidsram

Steg

Easements är inte permanenta. En lättnad kan tydligt lyfta fram villkor för uppsägning, till exempel inom fem år. Som bidragsmottagare kan din upplösning sluta med övergivande om du misslyckas med att använda den. Easements kan också sluta på grund av missbruk. Om du till exempel fick hjälp att resa genom land men istället använda marken för att lagra dina ägodelar kan bidragsgivaren få ett förbud för att stoppa missbruk eller avsluta underhållet.

överväganden

Steg

En statlig myndighet kan få en lättnad enligt principen om eminent domän. Till exempel kan en lättnad tillåta ett län att utveckla en offentlig motorväg eller park över vissa länder. Bevarande easements syftar till att skydda mark genom att begränsa utvecklingen.


Video: Land Law - Easements Part 1