I Den Här Artikeln:

På nätet verkar världen ha förändrats radikalt eftersom missbrukare som Harvey Weinstein och Kevin Spacey började falla till stridsråpet #MeToo. På kontoret är dock de platser som rörelsen strävar efter att skydda inte tar för mycket varsel. De som har en slående sak gemensamt: kvinnor i stället för verklig auktoritet.

Center for Organizational Excellence, som drivs av American Psychological Association, har just släppt enkätdata om hur arbetsplatser har förändrat hur de hanterar sexuella trakasserier och missbruk. Mer än 1 500 amerikanska vuxna delade om de har sett någon skillnad i stöd och säkerhet på kontoret. Tyvärr säger endast 10 procent att de har fått mer resurser eller utbildning om sexuella trakasserier. Arbetsgivare intensifierade sin anti-trakasserier för bara 8 procent av arbetarna, och bara 7 procent satt genom ett allmännyttigt möte om ämnet.

Det är inte bara ett dåligt utseende, det undergräver företaget själv. "Ledare på en psykologiskt hälsosam arbetsplatsmodell är civilitet, respekt, rättvisa och förtroende", säger COE-direktören David Ballard i ett pressmeddelande. "I en organisatorisk kultur där varje medarbetare känner sig trygg, stödd och inkluderad kan människor vara sitt bästa, och det är bra för människor och vinster."

Det finns dock några bra nyheter. Anställda blir mycket mer villiga att rapportera och konfrontera skadligt beteende, särskilt om det finns kvinnor i högre ledning. Om förändringen måste komma från botten upp, förr eller senare kommer toppen att behöva lyssna.


Video: