I Den Här Artikeln:

Anställdas aktieägande planer (ESOP) gör det möjligt för arbetsgivare att bidra med aktiebolag för att försäkra sig om deras anställdas pensionering. Medan kongressen föreslog att ESOP skulle förbli intakta fram till pensionering, kan anställda rita från sina ESOP-konton under tider av svårigheter.

intjänande

En anställd måste vara etablerad eller ha arbetat för sitt företag under en viss tidsperiod för att kunna utnyttja sina ESOP-medel. En fullt utställd medarbetare har rätt till sitt ESOPs fulla värde, men en som slutar att vara fullberättigad har endast rätt till en delfördelning.

Svårighet definition

IRS bedömer vanligtvis en ytterligare 10 procent skatt på ESOP-utdelningar som dras av en anställd innan hon fyller 59 och 1/2 år, men avstår från straff om hon drar pengar på grund av ekonomiska svårigheter. Utgifter som kvalificerar sig som ekonomisk svårighet inkluderar medicinsk, begravning, undervisning och utgifter för att förhindra avskärmning.

Svårighetsfördelning konsekvenser

En anställd får inte investera pengar i en pensionsplan i sex månader efter att han samlat en svårighetsfördelning från sitt ESOP-konto. Medan en anställd inte betalar en skattestämning på svårighetsfördelningen, är han fortfarande ansvarig för standardskatten på pensionsinkomst.


Video: Joseph Blasi: