I Den Här Artikeln:

Valutakurser mellan USA och Kanadensiska dollar är inte fasta priser. Marknadskrafter som utbud och efterfrågan kommer att göra en valuta värd mer eller mindre än den andra.

Betydelse

Företag och konsumenter i USA och Kanada använder förhållandet mellan dessa två valutor för att fatta viktiga beslut. När ett land har en starkare valuta, betalar det andra landet mer för varor och tjänster som tillhandahålls av det andra landet.

Geografi

Många gemenskaper längs båda sidor av den amerikanska-kanadensiska gränsen påverkas av fluktuationen i valutavärden. Ju längre in i grannlandet, desto mindre sannolikt kommer den andra valutan att kunna användas. Därför måste dollar bytas ut.

överväganden

Ekonomiska trender i varje land påverkar valutorna. Värdet på den amerikanska dollarn är starkt knuten till produktiviteten för företag, teknisk innovation och finanssektorn, medan den kanadensiska valutan är knuten till Kanadas naturresursindustrier som olja, skogsbruk och gruvdrift.

effekter

Negativa förändringar i underliggande ekonomiska miljöer i något land kan skapa potentiella möjligheter i den andra. Resor och turism, fastighetsmöjligheter, eller att starta eller köpa ett företag är exempel där valutakurser har betydelse.

Tips

Utbytta dollar kan erhållas vid de flesta stora finansinstitut, vilket gör inköp mycket enklare. För aktuella växelkurser finns många online valutakonverterare tillgängliga. En populär konverterare finns i länken nedan.


Video: Vlog Exploring Niagara Falls in Ontario, Canada