I Den Här Artikeln:

Normalt är verkligt värde det nuvarande priset för vilket en tillgång skulle kunna säljas på den öppna marknaden. Bokfört värde representerar vanligtvis det faktiska priset som ägaren betalat för tillgången. De två priserna kan eller kanske inte matcha, beroende på typen av tillgång. Skillnaden mellan bokfört värde och verkligt värde är en potentiell vinst eller förlust. Det finns inget sätt att veta vad du får tills du säljer tillgången.

Blank till salu tecken

x

Bokfört värde

Det bokförda värdet av en tillgång är det pris du betalat minus värdeminskning av tillgången. Bokfört värde antingen blir detsamma eller faller.

Rimligt värde

Nuvarande pris på den öppna marknaden stiger och faller beroende på flera faktorer som inte har något att göra med det bokförda värdet på din tillgång. Det kan öka eller minska när du köper tillgången.

Andra överväganden

Verkligt värde används för att räkna ut ersättningskostnaden. Bokfört värde används inte vid utbyte av tillgångar eller uträkning av försäkringsbeloppet som behövs för dina aktuella tillgångar, eftersom ersättning av en tillgång innebär att köpa den till marknadspris. Verkligt värde anger om din tillgång är prissatt för hög eller för låg.


Video: Lagervärdering LVP enligt FIFU