I Den Här Artikeln:

Låt oss säga att du behöver få något värderat - en tillgång, egendom, aktier i aktier eller ett företag. Värderaren kommer vanligen att tillämpa en åtgärd som kallas "verkligt värde" eller "rättvist marknadsvärde" för att uppnå ett förnuftigt försäljningspris. Dessa termer är identiska men de är väldigt olika. Anledningen till att de är annorlunda hänför sig till ursprung samt när och hur de används.

Agenter ger klaviaturnycklar till kunden med handskakning efter hand på agentkontoret. Fastighets- och avtalskoncept.

Verkligt värde vs marknadsvärde

Verkligt marknadsvärde Definierat

Verkligt marknadsvärde är den mest använda och accepterade värdetillförseln, vilket inte är överraskande när man inser att det är skattemannens åtgärd. Internal Revenue Service definierar det så här: "Det pris där fastigheten skulle byta händer mellan en villig köpare och en villig säljare när den förstnämnda inte är tvungen att köpa och den senare inte är tvungen att sälja, båda parter ha rimlig kunskap eller relevanta fakta. " I grund och botten är det det objektnummer du kan förvänta dig att se om du lägger din tillgång till salu på marknaden.

Verkligt värde Definierat

Verkligt värde är standardvärdet av värdering enligt de generellt godkända redovisningsprinciperna, en gemensam uppsättning redovisningsregler som används för finansiell rapportering. Redovisningsnämnden definierar så här: "Det pris som skulle erhållas för att sälja en tillgång eller betalt för att överföra en skuld i en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer vid mätdatumet." Om det låter dumt är det för att det är. För att lägga till förvirringen definierar de flesta stater verkligt värde i specifika situationer som skilsmässaförfaranden, och den definitionen kan betyda något helt annat än när det används för finansiell rapportering.

Nyckelordet är "Market"

Rättvist marknadsvärde är det pris du skulle få om en helt fiktiv säljare och köpare köpte och sålde något på marknaden. Nyckelordet här är "marknaden". Att använda marknaden som en grund för värdering förutsätter att båda parter är villiga, rimliga och har full kännedom om fakta. att ingen part är begränsad från handel eller har mer förhandlingschips än den andra. Det är en objektiv och helt teoretisk värdering. Bedömare använder rättvis marknadsvärde för att värdera tillgångar, fastigheter, gåvor och arvstransaktioner, företag och fastigheter till försäljning och skattemässiga ändamål.

Objektiv vs Subjektiv

Jämför rättvis marknadsvärde till verkligt värde, vilket tar hänsyn till vissa gräsrotsfakta om en viss köpare eller säljare. Antag exempelvis att du värderar affärsintressen i en fusionssituation. Minoritetsaktieägarna här är varken "fiktiva" eller "villiga" eftersom de kan kännas kramade ut genom fusionen. Dessa aktieägare har mindre kontroll än större aktieägare och deras affärsintressen kan vara mindre omsättbara. Båda dessa begränsningar tenderar att sänka priset på den öppna marknaden. En mervärdesskatteåtgärd skulle erkänna dessa fakta och skydda minoritetsaktieägarna från att tvingas acceptera ett orättvist diskonterat pris. Bedömare brukar använda verkligt värde när de värderar börsnoterade aktier och i andra personliga omständigheter som skilsmässa.

Vilka väljer du?

De flesta gånger har du inget val om vilken värderingsmetod som ska användas. Kontrakt, såsom aktieägaravtal, kan ange vilken värderingsmetod du ska tillämpa, och statliga lagar har vanligtvis något att säga om hur verkligt värde används. I slutändan måste du arbeta med en värderare som kan lägga till ett mycket behövs sammanhang.


Video: Ta reda på ditt marknadsvärde