I Den Här Artikeln:

Företagen är juridiska personer och beskattas på samma sätt som människor. Vissa stater kräver anslutna grupper eller företag att lämna in en federal konsoliderad inkomstskatt. Kombinerad avkastning lämnas in av företag som är rikstäckande kedjor och arkiveras i varje stat där de bedriver verksamhet.

Federal Combined Vs. Konsoliderade Returer: konsoliderad

Företagen måste lämna in federala och statliga inkomstskattedeklarationer

Konsoliderad skatteavkastning

En konsoliderad avkastning lämnas in av Internal Revenue Service (IRS) av en grupp anknutna företag eller ett moderbolag. Den kombinerar alla sina skatterapporter till en arkivering. I koncernredovisningen ingår varje företags tillgångar, vinster, förluster och skulder.

Kombinerad rapportering

Kombinerad rapportering är en statlig skattemetodningsmetod där medlemmar i en gemensamt kontrollerad företagsgrupp, som kallas en enhetlig grupp, måste kombinera vinsten som den tjänat i varje stat. Den enhetliga koncernens sammanlagda nettoresultat används för att beräkna sitt totala världsomspännande resultat vilket beskattas som inkomst av varje stat där den verkar.

Skillnaden

En konsoliderad avkastning lämnas in till IRS av ett moderbolag eller ett bolag som äger en grupp anknutna företag. En kombinerad skatteavgift lämnas in med en stat. Det säkerställer rapporterad inkomst från lokaliserade företag och flertalet företag är ganska rapporterade och båda typerna av företag beskattas lika.


Video: A must see video