I Den Här Artikeln:

Att förlora en make är en enorm känslomässig börda. Om din make var brödvinnare kan det också vara en stor ekonomisk börda. Även om den amerikanska regeringen inte specifikt ger bidrag till änkor, kan det finnas ekonomiskt stöd tillgängligt.

Moder som lider av Post Natal Depression

Statligt stöd kan vara tillgängligt för änkor.

Social trygghet

Om din make har arbetat tillräckligt länge kan du hämta förmåner från social trygghet. Den amerikanska regeringen tillåter änkor att få de fulla fördelarna med sina makar, från och med 70 års ålder, eller reducerade förmåner redan vid 60 års ålder. Om dina barn är under 16 år får du också förmåner. Om du är invalid och funktionshinder började inom sju år efter din mans död, kan du börja få förmåner så tidigt som 50 år.

Andra fördelar

Beroende på din ekonomiska situation kan du ha rätt till andra statliga förmåner. Lön-änka kan vara berättigade till matfrimärken, bostadsförmåner, skattekrediter och andra förmåner. Änkar med barn kan få skolmatförmåner och sjukförsäkring för sina barn. Äldre änkor kan kvalificera sig för Medicare, och funktionshindrade änkor kan kunna samla invaliditetsförmåner.


Video: Ung vänster förlorar miljonbidraget