I Den Här Artikeln:

Både en EPO och en PPO kan ge dig och din familj omfattande hälsodäckning. EPO står för "exklusiv leverantörsorganisation" medan PPO står för "föredragen leverantörsorganisation". Dessa försäkringsplaner erbjuder samma typ av täckning. Den stora skillnaden är hur många val du har när du registrerar dig.

Sjukförsäkring: EPO Vs. PPO: många

PPO och EPO kan ge din familj nödvändig hälsodekning.

Fungera

Båda typer av försäkringar använder ett system där medicinska anläggningar, läkare och ett försäkringsbolag arbetar tillsammans. Kunder kan avtala med ett försäkringsbolag och betala premie till dem. I gengäld får kunderna tillgång till nätet av medicinsk utrustning och läkare till rabatt. Typiskt, när kunder betalar för medicinska tjänster eller behandlingar, kommer de att bli ersatta en viss summa pengar av leverantören. När kunder får behandling från medicinska anläggningar som inte finns i nätverket kan de få ingen ersättning eller begränsad ersättning.

skillnader

Det grundläggande begreppet för dessa två typer av försäkringsplaner är detsamma. Du använder ett nätverk av medicinska leverantörer och får rabatt. Den största skillnaden mellan dessa två typer av planer är i storlek. Med en PPO får du tillgång till ett stort nätverk av läkare och sjukhus. PPOs är typiskt rikstäckande, och du kan vanligtvis hitta leverantörer i ditt område relativt enkelt. Med en EPO görs allt på en mycket mindre skala. Du kommer inte ha nästan lika många alternativ att välja mellan när du behöver vård.

fördelar

Båda dessa typer av försäkringsskydd har vissa specifika fördelar. I fallet med en PPO är den stora fördelen att du har många alternativ att arbeta med. Du kan i allmänhet hitta en läkare i ditt område att besöka, och du kan hitta sjukhus eller medicinska kliniker i närheten som accepterar din försäkring. Med EPO, är fördelen att du kan spara pengar. Även om du har begränsade alternativ att välja mellan, kommer dessa medicinska anläggningar generellt att ge dig en större rabatt och dina premier blir lägre.

Utan nätverk

Båda dessa planer avskräcker dig från att försöka ta hand om ditt nätverk av leverantörer. PPOs tenderar att vara mer flexibla när det gäller att ersätta dig för kostnader som uppstod ur nätverket. De flesta PPO-planerna erbjuder någon typ av ersättning om du får service ut ur nätverket. Å andra sidan erbjuder många EPO inte någon typ av ersättning om du går ut ur nätverket för behandling. Andra ger dig bara en liten ersättning.

överväganden

Något annat att tänka på med dessa typer av försäkringar är hur de hanterar specialister. Med en EPO-plan måste du kontakta din primärvårdspersonal för att få en remiss för att se en specialist. Med många PPO-er behöver du inte få tillstånd att besöka en specialist. Om du har en EPO, kan det innebära att du måste betala för att se en vanlig läkare, så att han kan berätta för dig att du ska se en specialist.


Video: