I Den Här Artikeln:

Du kanske inte är medveten om några av de dolda amerikanska socialförsäkringsförmånerna som är tillgängliga för dig. Att lära sig om dessa fördelar kan förbättra din ekonomiska situation och hjälpa dig att uppfylla dina mål.

Maximala fördelar Refile

Om du får nedsatt socialförsäkringsförmåner på grund av att du lämnar in pensionsansökan tidigt och nu har full pensionsålder, kan du ta ut din ursprungliga pensionsförmånsansökan och återfölja. Då kan du börja få maximal nytta.

Försenad pensionskrediter

Du får lämna in en pensionstillämpning men väljer att få ersättning vid ett senare tillfälle. Uppskov med betalningar ger dig försenade pensionskrediter och kan öka dina förmåner när du tar emot dem.

Lump Sum Death Benefit

Du kan registrera dig för att få en dödsersättning på 225 kronor (2010) om du är den överlåtbara överlevaren till en nyligen avliden arbetare.

Medkännande tillägg

Dina förmånsbidrag kommer att påskyndas om du ansöker om att få invaliditetsförmåner för socialförsäkringen på grund av ett allvarligt medicinskt tillstånd. Listan över kvalificerade medicinska tillstånd uppdateras regelbundet.

Funktionshinder och arbete

Under vissa situationer kan du fortsätta att få funktionshinder och få löner från ett jobb.


Video: