I Den Här Artikeln:

Om du bor i en underavdelning, planenhetsutveckling eller gemensamt intresse, kan du bli föremål för regler och föreskrifter som åläggs av en husägares intresseorganisation. Många stater har uttryckliga lagar som styr HOAs verksamhet och begränsar deras makt. Men vid tidpunkten för publiceringen pålägger Alabama inte restriktioner för HOAs.

Om husägarnas föreningar

En HOA är en enhet som styr verksamhet i ett bostadsområde. De flesta HOA kräver att invånarna betalar avgifter för tjänster som de tillhandahåller, såsom landskapsplanering av underavdelnings gator. Beroende på tillhandahållna tjänster kan HOAs debitera varje hushåll flera hundra dollar per månad i avgifter. HOAs ålägger också förbund, villkor och restriktioner för stadsdelens invånare. Typiska regler inkluderar begränsningar av ditt husets färg, din gårds landskapsarkitektur, de typer av inhägnad du kan installera och om du kan parkera din bil på gatan.

Typiska statliga lagar

De flesta stater med lagar som reglerar HOAs verksamhet kräver en HOA att tydligt avslöja sina regler och bestämmelser för potentiella invånare innan de köper ett hem i HOA: s jurisdiktion. Lagar kan också begränsa HOA: s befogenhet att placera restriktioner för invånare, och de kan kräva en HOA att återbetala samlade avgifter till boende om det inte utför tjänster som utlovades i det ursprungliga kontraktet.

Alabama lagar

Vid tidpunkten för offentliggörandet har Alabama ingen lag som reglerar åtgärder av HOAs. Under 2009 skapade Alabama guvernör en arbetsgruppskommitté för att utveckla lagstiftning som skulle skydda husägare och potentiella köpare i bostadsområden som regleras av HOAs. Men när en ny guvernör ersatte guvernören som skapade arbetsgruppen löstes kommittén. Vid tidpunkten för offentliggörandet finns inget formellt initiativ för att utveckla regelverk för HOA i Alabama.

oro

Eftersom Alabama inte lägger några restriktioner på HOA, kan en invånare köpa ett hem i ett grannskap med en HOA innan han lär sig att avgifterna inte är överkomliga eller att bestämmelserna inte passar hans livsstil. Dessutom kan en HOA höja avgifter utan att ge invånare förhandsanmälan, och det finns inga rättsliga konsekvenser för HOA om den inte levererar de tjänster som den lovade till grannskapet.


Video: