I Den Här Artikeln:

Varje år betalar amerikanerna inkomstskatt för den federala regeringen. Om du inte betalar din skatträkning, kommer Internal Revenue Service (IRS) att utfärda en skattepengot mot dina tillgångar som kan inkludera din bil, hemma och till och med ditt bankkonto. IRS kommer att skicka dig flera meddelanden om din skatteskuld, men om du vill begära en kopia av ditt personliga IRS-transkript som beskriver skattesatsen, finns det två alternativ. Du kan ringa IRS eller begära en kopia genom att fylla i formulär 4560T.

Hur kan jag få en avskrift på en federal skattemission?: ditt

Få en kopia av din skattlänk från IRS.

Steg

Navigera till IRS.gov och hämta Form 4560T (Begär om Avskrivning av Skatteavkastning). Det finns ingen avgift för avskrifter.

Steg

Ange din information i de angivna utrymmena. Du behöver ditt personnummer (eller arbetsgivaridentifikationsnummer). Resten av formuläret ska fyllas i med samma information som du lämnat på din inkomstskatt. Detta beror på din ansökningsstatus som individ, gift, partnerskap, bolag eller någon annan juridisk person.

Steg

Skriv och fyll i formuläret. Maila eller faxa formulär 4506-T till adressen som anges på formuläret för den stat du bodde i när din inkomstskatt returnerades. Det finns två adresser: en för enskilda transkript och en för alla andra transkript.

Steg

Ring 800-829-1040 för att begära transkript via IRS-automatiserad linje. Du måste tillhandahålla samma information som finns på formuläret. Du ska få transkriptet om två veckor.


Video: