I Den Här Artikeln:

Det federala studielånsprogrammet var utformat för att säkerställa att alla som kvalificerade sig till ett högre utbildningsinstitut kunde göra det genom att låna pengar för att betala undervisning, oavsett inkomst eller kreditvärdighet. Det är vanligt att eleverna lånar mer än en gång och skapar ett sammandrag eftersom de flera lånen kommer förfallen efter examen. Om en låntagare standardiserar sig på ett studielån, förbehåller sig den federala regeringen rätten att hålla tillbaka en inkomstskatteavgift för att tillgodose skulden.

Steg

Samla dina studielåns samlingsbrev. Beräkna totalbeloppet.

Steg

Skriv en budget. Använd ett program för budgetskrivning eller budgetmall för att komma fram till en budget som gör att du kan göra månatliga betalningar till utbetalning av ditt vanliga studentlån.

Steg

Ring till US Treasury Financial Management Services på 800-304-3107. Begäran om att få en betalningsplan. Fråga om betalningarna görs i tid, kommer din återbetalning inte att hållas kvar eller "offset". Be om ett skriftligt avtal som skickas till dig och anger detsamma.


Video: