I Den Här Artikeln:

Kreditföreningarna tar vanligtvis lägre ränta än bankerna för de lån de ger till medlemmarna. Samtidigt betalar de högre ränta än bankerna på de investeringsprodukter de erbjuder. Med dem tar mindre pengar och betalar mer, undrar många människor hur det är att de kan göra vinst.

Kreditföreningarnas historia

Enligt Credit Union National Association var den första kreditförbundet en samverkan bildad av en grupp väver 1844. De sammanslagde sin kapital för att få bättre priser på sina material. Tanken spred sig, först till Tyskland 1850, till Kanada 1901, och till Förenta staterna 1908. Tanken utvecklades från affärssamarbete till fackföreningar som samlade resurser och slutligen till den struktur vi känner till idag.

Struktur av kreditförbund

Kreditföreningar är inte vinstdrivande enheter. De samlar sina medlemmars pengar för att investera pengar och få bättre intresse än vad deras medlemmar kan tjäna på egen hand. Några av pengarna lånas till medlemmar till bra priser, och några av pengarna investeras utanför organisationen. De fungerar väldigt mycket som banker, förutom att de drivs av och för ledamöterna i stället för en styrelse och aktieägare.

Operativreserv

Trots att kreditföreningarna inte fungerar för att göra vinst, kräver affärsverksamhet att de ska täcka sina affärskostnader, inklusive löner och kostnader, förutom deras kostnader för att erhålla kapital. Och federala bestämmelser kräver att de håller en driftsreserv för att säkerställa att de har tillräckligt med pengar för att täcka uttag och lånefel. För att kunna göra det måste varje kreditförening tjäna mer pengar än vad den tillbringar.

Räntor

Kreditföreningar, liksom andra former av banker, utför en noggrann balansräkning mellan räntorna på sina lån och räntorna på sina konton. Pengar går ut till varje medlem baserat på räntan på sparande, cd-skivor och andra räntebärande produkter. Pengar kommer in från ränta på lån till medlemmar, oftast inteckningar, kreditlinjer och auto lån. Mycket av driftreserven kommer från den lilla marginalen mellan de pengar som spenderas och de pengar som erhålls av intresse för och från medlemmarna.

Outside Investment

Många kreditföreningar använder också sina medlemmars samlade pengar att investera i externa enheter som fonder, statsobligationer och valuta. Avkastningen från den kombinerade utgifterna överväger väsentligt de möjliga avkastningarna från individerna. Kombinationen av denna investeringsinkomst och ränta från medlemskonton är vad som skapar vinstmarginalen för kreditföreningar.


Video: Banking Explained – Money and Credit