I Den Här Artikeln:

Indiana Lärares Pensionsfond (TRF) ger livstidsförmåner till lärare som anställts minst 10 år av det offentliga skolsystemet. För att gå i pension måste lärare antingen vara minst 65 år gamla med 10 års tjänst eller vara minst 60 år med 15 års tjänst. Alla lärare i Indiana måste bidra med tre procent av varje månads bruttolön till sin pensionsfond.

Steg

Lägg upp dina högsta fem års löner. Vanligtvis är dina högsta fem år de senaste fem åren.

Steg

Dela upp summan av de fem högsta årens tjänstemän med fem för att få ett genomsnitt.

Steg

Multiplicera ditt högsta lönedel med dina års tjänstgöringstid; multiplicera sedan det beloppet med 1,1 procent (0,011).

Steg

Multiplicera den normala fördel som erhållits i steg 3 med den procentandel som är förknippad med din ålder. Om du går i pension före 60 års ålder, får du bara en procentandel av det normala förmånsbeloppet. De som går i pension vid 59 år fyller 89 procent, de som går i pension vid 58 får 84 procent och de som går i pension vid 57 får 79 procent. Procentandelen fortsätter att sjunka med varje år fram till 50 års ålder när du bara får 44 procent av den normala förmånen.


Video: