I Den Här Artikeln:

En internrevisionstjänst (IRS) -revision uppfattar rädsla i hjärtat av de flesta amerikanska skattebetalarna. Många skattebetalare är rädda för revisionsprocessen eftersom de inte vet vad de ska förvänta sig eller hur man kontrollerar statusen för en pågående granskning. Lyckligtvis är möjligheterna att kontrollera status för en revision ganska enkelt.

Hur kontrollerar jag statusen för IRS-granskningen?: statusen

Att kontakta IRS om din revision är förmodligen den enklaste delen av processen.

scoring

Varje år väljer IRS avkastning för slumpmässig revision baserat på skillnader i inkomstrapportering eller DIF-poäng (Discriminating Function System).

versioner

En revision kan antingen genomföras via mail eller personligen. Om din revision genomförs via e-post, kommer den anmälningsskrivelse du mottar vanligtvis att innehålla namn och telefonnummer hos revisionsexaminatorn som utför din revision. Med personliga revisioner blir du vanligtvis medveten om ett preliminärt granskningsresultat innan du lämnar mötet med din revisor och skickas vanligen till den officiella beslutet efter granskningen.

Allmänna frågor

Om du inte kan komma i kontakt med din granskare eller ha frågor före din granskning, ring IRS kundservice linje på 800-829-1040 mellan kl. 07.00 och 22.00.


Video: Here's Why the BlueDriver OBD2 is the Best Scan Tool in the World