I Den Här Artikeln:

Treasury Department använder ett program som kallas Treasury Offset Programmet (TOP) som gör det möjligt för Internal Revenue Service (IRS) att fånga skattebidrag på uppdrag av federala och statliga myndigheter till vilka skattebetalarna är skyldiga i en skuld. Att bestämma om din återbetalning riskerar att bli garnerad av en av dessa organisationer är lika lätt som ett telefonsamtal.

Hur kan jag ta reda på om min federala skatteavkastning kommer att bli garnerad?: kommer

Ta reda på om din skatt blir garnerad är lika enkelt som ett telefonsamtal.

Preliminära steg

Normalt kommer du att få ett meddelande från Financial Management Service (FMS) som ger dig råd om din återbetalningsgarnering. Meddelandet kommer inte bara att inkludera ditt ursprungliga bidragsbelopp, men det kommer även att innehålla det dollarbelopp som ditt återbetalningsbelopp ska sänkas till och namnet på den organisation som IRS kommer att vidarebefordra medlen till.

Bearbeta

Telefon FMS på 800-304-3107 för att bestämma vilken organisation som kommer att få ditt garnerade återbetalning. Du kan också ringa IRS på 800-829-1040. Ange ditt skattebetalarens identifikationsnummer och fråga om en garnering väntar på din skatteåterbetalning eller ej.

överväganden

När din återbetalning är garnerad kan det ta månader innan det kommer till staten eller federal organisation som du är skyldig i skulden. Detta beror på att vissa betalningar går till ett samband som då ansvarar för att sprida betalningarna till de enskilda organen. Endast garneringar som tas för att betala IRS publiceras omedelbart.


Video: