I Den Här Artikeln:

När ett avdragslån har betalats i sin helhet ligger beviset på att det har betalats i lienfrisättningen. Långivaren eller lieninnehavaren tillhandahåller vanligtvis detta automatiskt till låntagaren vid slutet av affärsperioden. Du kan dock behöva be om det om du slutför en kort försäljning, avskärmning eller annan orolig försäljning eller förhandling.

Hur får jag en kopia av en Lien-utgåva?: eller

Lienutgåvor tillhandahålls vanligtvis automatiskt.

Steg

Kontakta din lienhållares kundserviceavdelning och begär information om att få en lienfrisättning.

Steg

Skriv ner adressen, telefon- och faxnummeret till den aktuella avdelningen eller personen.

Steg

Skriv avdelningen för att begära utgåvan. Inkludera kontonamnet och numret tydligt högst upp.

Steg

Begär utgåvan i första stycket. Exempel: "Jag skriver för att begära en lien release för konto # 12345 i namn av John Smith. Huvudbalansen var 25 000 dollar och den slutliga betalningen gjordes i beloppet 500 dollar den 1 mars 2011. Villkoren för lånet har varit nöjd. "

Steg

Skriv och mail brevet via returkvittot.


Video: Loser claims to have GTA 6