I Den Här Artikeln:

Omfattande försäkring i Georgien gör det möjligt att fixa vissa typer av skador som inte uppstår genom en kollision. Enligt Georgiens lagar om fordonsförsäkring kommer personliga egendom - såväl som skador på fordonet - att repareras eller ersättas till följd av brand, översvämning, stöld eller vandalism. Omfattande försäkring i Georgien täcker även vindrutens reparation eller byte i vissa situationer. Se till att du förstår hur du får det här arbetet gratis, eftersom Georgien inte är en stat som automatiskt avstår från avdragsgilla för ersättning av vindrutan.

Hur byter jag en vindruta i Georgien gratis med omfattande försäkring?: gratis

Lär dig hur du får din vindrutan ersatt i Georgien gratis under din omfattande försäkringsskydd.

Steg

Verifiera att du har omfattande försäkring med din försäkringsleverantör genom att ringa till din försäkringsgivare och fråga en kundtjänstrepresentant. Omfattande försäkring är inte obligatorisk i Georgien, vilket innebär att om du inte väljer den här täckningen, kommer du inte få den på din bilförsäkring.

Steg

Verifiera att det inte finns några avdrag för din täckning. Det finns inget krav enligt Georgiens lag som innebär att försäkringsbolag måste avstå fråndragsberättigande för ersättning av vindrutet. Därför måste du ha din omfattande självrisk inställd till noll. Medan detta höjer ditt premium något, kommer du kunna byta ut vindrutan gratis utan att behöva betala några pengar ur fickan när det är dags att reparera eller byta ut det.

Steg

Ring ditt bilförsäkringsbolag för att lämna in en fordran. Om det finns en spricka i din vindruta som hindrar synfältet, kommer ditt försäkringsbolag i allmänhet att ersätta vindrutan enligt din omfattande policy. Försäkringsbolaget vill verifiera skadan och skicka en fordringsjusterare för att uppskatta kostnaden för skadan. Din försäkringsgivare kommer också att skicka ett vindrutetverkningsföretag ut till var ditt fordon befinner sig för att reparera eller byta vindrutan. Beslutet att reparera eller byta vindrutan lämnas vanligen till försäkringsbolagets eget gottfinnande. Om skadan är ett litet chip, kommer försäkringsbolaget att reparera glaset. Om vindrutan är knäckt, kommer försäkringsgivaren att tillåta byte av vindrutan.

Steg

Gör bilen tillgänglig när reparationsföretagets representant kommer att byta ut vindrutan. Du måste också underteckna en blankett efter att vindrutan har ersatts för att försäkringsgivaren ska kunna fullfölja fordran.


Video: