I Den Här Artikeln:

En löne- och inkomstavskrivning från Internal Revenue Service dokumenterar ditt intäkter med hjälp av information från W-2, 1099 och 1098-formulär. Detta är ett praktiskt alternativ när du vill tillhandahålla bevis för inkomst utan att inkludera all annan information som gäller en avkastning. Löne- och inkomstutskrifter är tillgängliga under de senaste 10 åren. Det senaste årets utskrift kan inte vara tillgängligt förrän i juli det följande året.

Par i köket med laptop leende

Ett par tittar genom sin dator.

Inlämning av formulär 4506-T

IRS skickar kostnadsfritt löne- och inkomstutskrifter när du begär det genom att skicka blankett 4506-T, "Begäran om avskrivning av skattedeklaration", antingen online eller via post. Blanketten finns på IRS hemsida. Du måste ange din nuvarande och tidigare adress och ditt personnummer. Om du skickar löne- och inkomstavskrivningen direkt till en tredje part, ta med den partens adressadress. Du kan beställa utskrifter i upp till fyra år åt gången. Kryssrutan 8 på 4506-T för att välja löne- och skatteutskrift. Om du skickar din förfrågan, skriv under formuläret och skicka den till adressen som anges i anvisningarna för 4506-T.


Video: