I Den Här Artikeln:

Att veta när man ska sälja aktier i något lager är aldrig lätt. Men många investerare rekommenderar alltid att aldrig vara girig, eller att aldrig förlora vinst. Att veta hur man säljer aktier är lika viktigt, så att när det är dags att sälja aktier kan det ske snabbt, effektivt och korrekt.

Lagercertifikat och läderhållare

Besittning

Personligt innehav av GE (General Electric) är aktier som en individ har i sin omedelbara ägo, i motsats till aktier i ett mäklarfirma. Aktierna kommer att registreras i ägarens namn och kan bestå av mer än ett certifikat. Aktieutdelning, splittringar och återinvesterade aktier kan innebära många certifikat.

Öppnar ett konto

Om ägaren inte redan har ett etablerat eller aktivt konto hos ett mäklarfirma eller ett onlinebolag måste ett nytt konto ställas in innan någon försäljning kan ske. De flesta företag kräver att innehavaren presenterar certifikatet innan en försäljning genomförs, särskilt om ägaren är en ny kund. Om värdepapperen hålls i gemensamt namn (man och fru) måste ett gemensamt konto öppnas. När kontot har öppnats och godkänts, och aktiecertifikatet och / eller certifikaten är mottagna i god juridisk form (alla parter på certifikatet måste skriva under certifikatets eller lagerstyrkan) kan mäklaren gå in i försäljningen. Kunden kan begära att försäljningen läggs in till ett gränsvärde, som en dagbeställning eller som en bra tillbeställningsorder. Fonderna kommer att finnas tillgängliga på T + 3, handelsdatum plus 3 dagar efter försäljningen. En check kan sedan utfärdas eller skickas, mindre mäklarens provisionsavgift.

Överföringsagent

Det är möjligt att sälja aktier av GE direkt genom företagets överföringsagent. Bank of New York Mellon kan nås via telefon eller e-post. All kontaktinformation finns på GE: s webbplats under aktieägartjänster. Aktiebevis ska skickas via registrerat försäkrat brev, och en detaljerad undervisningsundervisning ska ingå och undertecknas. Fraktionella, partiella och fullständiga aktier kan säljas via överföringsagenten. All relevant information måste ingå i instruktionerna, eller en fördröjning i försäljningen kan inträffa. Överföringsagenten kommer att sälja efter mottagande av allt korrekt pappersarbete och intäkterna kommer att skickas vid avvecklingsdagen (igen T + 3).


Video: Arbetsansökan - Personligt brev Sfi kurs C