I Den Här Artikeln:

Ett index innehåller flera värdepapper, till exempel aktier och obligationer. Om du investerar genom att följa ett index köper du samma värdepapper som indexet innehar. Oavsett om du investerar genom en börshandlade fond eller genom enskilda inköp ser du att vissa innehav gör det bättre än andra. Ett lika viktat index håller samma dollarbelopp för varje säkerhet, vilket gör det enkelt för dig att spåra prestanda.

Affärsman med tidning

Likt vägda index gör det enkelt att få totala vinster och förluster.

Procentuell vinst eller förlust

Du kan beräkna procentsatsen för varje säkerhetsvinst eller förlora. Exempelvis kan ett treaktieindex ha lager XYZ som fick 10 procent, ABC kan ha förlorat 5 procent och DEF kan ha fått 3 procent. Om ditt index är lika viktat började du med samma dollar i varje lager. Därför kan du helt enkelt lägga upp procentsatserna och det är din totala avkastning. I exemplet skulle du ha plus 10 procent, minus 5 procent och plus 3 procent. Din totala avkastning skulle vara 8 procent.

Dollarbelopp

Du kan använda faktiska dollar istället för procentsatser. Du lägger till och subtraherar dina dollarvinster och förluster. Om ett lager fick $ 100, en annan förlorade $ 50, och en annan gjorde $ 25, 100-50 + 25 lika med 75. Du gjorde $ 75 på din sammanlagda investering i indexet.


Video: ”Våga vara långsiktig” – Sparprofilernas aktietips | Börslunch 19 mars