I Den Här Artikeln:

Det finns inte ett universellt svar på hur Roth IRAs sammansatta ränta eftersom en Roth IRA inte är en viss typ av investering. I stället är Roth IRAs en särskild typ av pensionssparande konto som låter pengar växa skattefritt och tas ut skattefritt vid pensionering. Du kan investera pengar i din Roth IRA i en rad olika alternativ. De du använder bestämmer hur pengarna växer.

Analysera grafik

Hur din Roth IRA ökar i värde beror på hur du investerar ditt nästägg.

Roth IRA Investment Options

Roth IRAs investeras vanligtvis i aktier och fonder, som växer eller minskar i värde baserat på hur väl investeringarna utför. En bra resultatrapport kan stötta värdet på din Roth IRA, medan en dålig rapport kan leda till en värdeminskning. Å andra sidan kan du hålla pengar i din Roth IRA i inlåningskonton, till exempel depositionsbevis eller till och med ett sparkonto, i vilket fall intresseförbindelserna precis som om depositionskontot inte fanns i din Roth IRA.


Video: per year to tax-free Millionaire: Why you need a Roth IRA