I Den Här Artikeln:

Ett prissystem för glidande priser baserar priser på en produkt eller tjänst på köparens betalningsförmåga istället för att fastställa ett fast pris för alla kunder. Skjutvågar hjälper kunder eller medicinska patienter med låga eller fasta inkomster.

Hur fungerar en glidskala?: kunder

Låginkomstpatienter kan kvalificera sig för att betala mindre för medicinsk service i glidande skala.

Fungera

Avgifter baserade på en glidande skala tar hänsyn till en persons inkomst och ofta andra faktorer som familjens storlek. Vanligtvis måste de fylla i ett frågeformulär, tillhandahålla fotoidentifiering och visa bevis på inkomst för att avgöra om de kvalificerar till ett reducerat pris.

fördelar

Vissa medicinska kliniker eller utövare erbjuder glidskalor så att patienter som behöver hälso- och sjukvård har råd att använda sina tjänster. Patienterna kan gå försiktigt, eller vänta tills ett problem blir en medicinsk nödsituation, om de måste betala hela priset.

överväganden

Enligt National Health Service Corps bör glidande avgifter vara icke-diskriminerande och upprätthålla patientens integritet. NHSC berättar medlemsklinikerna att använda federala fattigdomsriktlinjer för att fastställa avgifter. Till exempel kan en klinik ladda en liten avgift eller ingenting alls till patienter under fattigdomsgränsen och fullt pris till patienter vars inkomst är 200 procent över fattigdomsgränsen.


Video: