I Den Här Artikeln:

Avfallsbestämmelsen minskar eller upphäver en pensionärs sociala förmåner om pensionen samlar in vissa typer av pensioner, såsom pension från en stat eller kommun eller en ideell organisation. Anställda i dessa organisationer kan vara undantagna från socialförsäkringsavbrottet, eftersom deras arbetsgivare erbjuder en alternativ pensionsplan.

Bidragsår

Mängden förmånsminskning varierar beroende på det antal år som en skattskyldig betalar till socialförsäkring. Om skattebetalaren betalar in till social trygghet i minst 10 år får han vissa förmåner. En skattebetalare som betalar socialförsäkring i 20 till 29 år får fler förmåner, och om skattebetalaren betalar in till social trygghet i 30 år eller mer, får han full förmån även om han får en annan pension.

Inkomster sektioner

Social trygghet skiljer en arbetstagares genomsnittliga inkomst i tre sektioner för att beräkna hennes pensionsförmåner. Under 2010 är den första delen månadsinkomst upp till $ 761, den andra delen är månadsinkomst mellan $ 761 och $ 5 347, och den tredje delen är inkomst över $ 5 347. Socialförsäkringsverket multiplicerar varje avsnitt av inkomst med en annan faktor för att beräkna månadsförmånen. Detta system tillåter arbetare som tjänar lägre löner för att samla fler förmåner vid pensionering, eftersom faktorn för den första sektionen är 90 procent, den andra faktorn är 32 procent och den tredje faktorn är 15 procent.

Faktorreduktion

Avfallsbestämmelsen gäller endast den första delen av inkomsten och det minskar storleken på den faktor som gäller för denna inkomst. Om arbetstagaren betalade in till social trygghet i 10 till 20 år är faktorn 40 procent. Faktorn ökar med 5 procent för varje år efter 20, från 40 procent till högst 90 procent, så en arbetare som bidragit till social trygghet i 25 år och får en annan pension skulle ha en procentandel på 75 procent.

Övriga justeringar

Avfallsbestämmelsen gäller före andra justeringar av sociala förmåner, inklusive justering för pensionsåldern. En arbetstagare som samlar in förmåner vid en lägsta ålder av 62 år får en mindre straff och en arbetare som går i pension vid en maximal ålder på 70 år får färre ytterligare förmåner. Kostnaderna för levnadsjustering, som ökar mängden förmåner varje år på grund av inflationen, är också mindre på grund av den rådande elimineringsklausulen.


Video: