I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service beskattar inte alla inkomster lika. Provisioner är tilläggsinkomster; de betraktas inte som löner, eftersom intäkterna inte beror på hur många timmar du arbetar. Om dina provisioner är mindre än 1 miljon dollar under ett visst skatteår har din arbetsgivare två alternativ för källskatt.

Fyllnadsskatteformulär med räknare

Skatter på provisioner kan vara högre än på vanligt lön.

Flat Rate

Den schablonmässiga metoden är överlägset det enklaste sättet att chefen kan hålla ut skatter från dina provisioner. Det är 25 procent och det gäller endast betalningsprovisionen - din vanliga lön beskattas fortfarande enligt skattetabellerna och informationen du gav i formuläret W-4, till exempel hur många personer du anspråk på. Du måste också ha tjänat regelbundet inkomster, såsom lön eller timmeinkomst, någon gång under kalenderåret eller föregående kalenderår. Annars kan din chef inte använda det här alternativet.

Aggregerad metod

Ett mer komplicerat sätt att beräkna skatter innebär att du lägger till dina provisioner och regelbundna lön i löneperioden under vilken provisionerna erhålls. Din chef räknar sedan med skatter med vanliga skattetabeller och informationen som ingår i din W-4. Din arbetsgivare subtraherar de skatter som redan hölls från din vanliga lön under den löneperioden från de skatter som uppstår på den sammanlagda summan. Balansen är vad du betalar på dina provisioner. Det kan uppgå till mer än den platta 25 procenten om dina provisioner är betydande och driva din inkomst upp på skattetabellerna.


Video: Magdalena Andersson - Svenskt nej blockerar digitalskatt i EU