I Den Här Artikeln:

Bidrag från din arbetsgivare till en vinstdelning planeras uppskjuten. När din arbetsgivare bidrar på dina vägnar, är du inte skyldig någon skatt vid den tiden. Du betalar skatten i framtiden när du gör ett uttag från planen.

Bidrag

Förtjänst

Steg

I likhet med bidrag uppskattas placeringsvinsten inom en vinstdelning planerad. Du betalar ingen skatt på intäkterna tills du gör ett uttag från planen.

distributioner

Steg

Utdelningar från en vinstdelningsplan är skattepliktig inkomst och måste redovisas på en persons skattesats. Utdelningar beskattas med en skattebetalares ordinarie inkomstränta. Vissa vinstdelningsprogram gör det möjligt för anställda att göra bidrag efter skatt. I detta fall skulle en del av utdelningarna vara skattefria. IRS använder en särskild formel för att bestämma vilken del av en månatlig pensionsförmån som ska hänföras till bidrag efter skatt.

Eventuella påföljder

Steg

Beroende på din arbetsgivares plan kan 10% påföljd gälla för utdelningar som gjorts innan du åt 59 1/2, om inget undantag gäller. Fördelningsplaner kan tillåta uttag så tidigt som 55 år med fem års tjänst. Om så är fallet skulle ingen straff gälla om pensionären uppfyllde dessa krav.


Video: Ta ut överskottet som lågbeskattad utdelning?