I Den Här Artikeln:

Du kan kontrollera statusen för din ändrade retur online, men du måste vänta ungefär tre veckor efter att du skickat in den för att den ska komma in i systemet. För att kontrollera statusen behöver du ditt personnummer, födelsedag och postnummer. Du kan dock inte kontrollera statusen för vissa typer av ändrade avkastningar, inklusive företagsavkastning och ändrad avkastning med utländska adresser.

Kontrollera statusen


Video: CropDesign - BASF’s smart greenhouse