I Den Här Artikeln:

En konkurs stannar på två poster som är av intresse för de flesta konsumenter. Den mest angelägna omtanke är ofta en kreditrekord, som innehas av amerikanska byråerna Equifax, Experian och TransUnion. Det är emellertid också viktigt att komma ihåg att även efter en konkurs faller bort kredithanteringen, håller den federala konkursrätten permanenta register över alla konkursförfaranden som andra människor enkelt kan komma åt.

Federal Bankruptcy Records

Alla konkurser, även om de inte är färdiga, är alltid tillgängliga på begäran via den federala konkursrätten eller privata byråer som håller koll på konkurser.

Kapitel 7 Konkurs

Ett kapitel 7 konkurs, som förlåter nästan alla skulder, stannar på din kredit rapport i 10 år.

Kapitel 13 Konkurs

Kapitel 13 fall, som är återbetalningsplaner omstrukturerade under domstols godkännande, kommer att vara kvar på dina kreditrapporter i 7 år.

Konton i konkurs

Alla konton som ingår i ditt kapitel 7 eller kapitel 13 konkurs, inklusive rättegångar, bör återspegla en nollbalans och ange att den ingick i konkurs. Dessa poster brukar vara 7 år, men i kapitel 7 kan vissa konton vara hela 10 år.

tidningar

Det är också viktigt att komma ihåg att vissa tidningar publicerar namn på personer i samhället som lämnade konkurs, särskilt framstående personer. Dessa arkiv kan teoretiskt nås för alltid.


Video: Top 10 Things That Keep Me Awake at Night