I Den Här Artikeln:

Socialförsäkring rekommenderar att du ansöker om pensionsförmåner tre månader innan du vill att dom ska börja, eftersom behandlingen kan ta två månader eller längre. I de flesta fall kan du ansöka så tidigt som fyra månader i förväg. Pensionsavgifterna kommer en månad efter kvalificerad månad, så du får inbetalningen till ett startdatum för juni i juli. Social trygghet godkänner din ansökan 30 till 60 dagar innan den gör den första betalningen.

Soc Säkerhetskort och nummer

Ett socialförsäkringskort.

Undvik förseningar

Du kan ansöka om pensionsförmåner online, per telefon eller personligen på ett lokalt socialt kontor. Du kommer emellertid att få snabbare service om du ansöker online på Min sociala trygghet eller via telefon. För att undvika förseningar, fyll i ansökan ordentligt, registrera dig för direkt insättning och lämna alla nödvändiga bilagor, till exempel besked.

Få verifiering och få betalt

När din ansökan är godkänd, skickar socialförsäkring ett brev som verifierar dina förmåner. Du kan få snabbare verifiering online. Logga in på My Social Security eller öppna ett konto för att kontrollera din ansökningsstatus. När dina förmåner är godkända kan du visa och skriva ut verifieringsbrevet.


Video: