I Den Här Artikeln:

Granska ditt papper eller kontoutdrag online i slutet av varje månad och matcha dina dubbla kontroller med de belopp som anges i uttalandet. Om allt matchar, kan du kasta bort dubbla kontroller, såvida du inte använder det kontot för ditt företag eller att betala för avdragsgilla kostnader.

Kontrollera dina duplikeringar mot din uttalande

Håll duplikat för avdragsgilla kostnader längre

Om du betalat för berättigade affärsrelaterade varor eller tjänster med en check och planerar att göra avdrag för dessa utgifter, bör du spara dina dubbla kontroller för mycket längre, eftersom IRS anser att de dubbla kontrollerna "bevis för betalning" för dessa avdragsgilla köp. Spara företagsekonomiska register i minst sex år eller, ännu bättre, obestämt.

Slutsats

Bankräntan rekommenderar att alla dubbla kontroller av avdragsgilla utgifter såsom välgörenhetsbidrag, företagsutgifter, alimon och hypotekslån betalas i minst sex år, om inte på obestämd tid.


Video: Så funkar debet och kredit