I Den Här Artikeln:

Att behålla inkomstskattedokumentation innebär att du har bevis för att tillhandahålla Internal Revenue Service om byrån någonsin frågar din skattedeklaration. Som en tumregel rekommenderar IRS skattebetalarna att upprätthålla inkomstskattedokumentationen i tre år. Dock kan IRS-stadgan för begränsningar vara längre än tre år i vissa situationer.

U. Skatteform

Bestämmelsen om begränsningar för statliga inkomstskatteinspektioner varierar per stat.

Stadga om begränsningar

Om IRS misstänker att du har rapporterat inkomster med mindre än 25 procent på grund av ett ärligt fel, har byrån tre år att inspektera din avkastning. Efter denna period löper stadgan för begränsningar. IRS har emellertid upp till sex år om du underrapporterade intäkter med mer än 25 procent och sju år om du hävdade en förlust från värdelösa värdepapper eller osäkra fordringar. Om IRS misstänker att du har lämnat in en frakt, finns det ingen stadga för begränsningar av återkommande inspektioner.

Vad att behålla

Håll åtminstone en kopia av dina inlämnade avkastningsbevis och eventuell dokumentation. Typisk stöddokumentation innehåller W-2s och Form 1099s. Spara kopior av dokumentation för eventuella specificerade utgifter, till exempel välgörenhetsbidrag, körsträcka och sjukvårdskostnader. Eftersom IRS accepterar elektronisk dokumentation är det OK att behålla digitala kopior av dessa dokument i motsats till hårddiskar.


Video: