I Den Här Artikeln:

Säker lagring av skatteinformation är avgörande när man driver ett litet företag eller en upptagen hushåll. För att undvika förvirring borde du alltid behålla en kopia av viktiga skatteinkomster, särskilt för dyra inköp. Men efter ett antal år kan många av dessa kvitton kastas bort, eftersom de inte längre är användbara för skatteplaneringsändamål.

Staty av begränsningar

I Förenta staterna förbehåller Internal Revenue Service sig rätten att utreda skattedeklarationer i upp till tre år efter det att de lämnats in. Stephen Fishman, författare till "Working for Yourself", rekommenderar att "du borde hålla dina poster så länge som IRS måste granska dig efter att du har skickat din avkastning för året." En sådan tidsperiod sträcker vanligen tre till sex år, men kan vara längre beroende på orsaken bakom granskningen i fråga. Som år passerar många intäkter kastas bort, men kopior avgiftsinformation bör alltid sparas.

Typer av inkomst

Beroende på om skatterelaterade kostnader är kopplade till affärsverksamhet eller personliga inköp, kan en enskild person önska att lämna in specifika kvitton under en längre tid. För att förenkla skatteplaneringsprocessen bör företagsinkomster och personliga kvitton skickas separat, helst i olika mappar.

Viktiga kvitton

Vissa kvitton är inte värda att hålla, medan man knappast har råd att förlora andra. Företagsrelaterade kvitton som totalt understiger 75 dollar kan kasseras, men sådana utgifter ska registreras i en storleksbok innan kvitton kastas i papperskorgen. Övriga intäkter såsom resekostnader, anställningsskatter eller bilutgifter ska alltid lämnas in om de behövs senare för att reglera bokföringen.

Motivera investeringar

Investeringar som görs för långfristiga tillgångar, såsom datorutrustning eller komplexa förbättringar, bör dokumenteras noggrant. Skatteintäkter från sådana dyrbara investeringar kan senare vara relevanta för försäkringsändamål, liksom när de försöker sälja sådana tillgångar i framtiden. Följaktligen bör dessa intäkter inte bara förvaras i flera år, men också för tre år efter att tillgångens avskrivningsbara livstid slutat.


Video: