I Den Här Artikeln:

Många håller gamla ekonomiska dokument mycket längre än nödvändigt, medan andra snabbt kan kasta information som kan hjälpa dem senare. Håll gamla avkastningar i minst sju år och lönecheckar tills du har fått din W-2.

Amerikanska skatteformulär

överväganden

Håll fast på alla finansiella poster tills du har verifierat noggrannheten i informationen i dem och överskridit tidsbegränsningen för finansiella institut (t.ex. hypotekslån) och IRS att ifrågasätta dig om dessa poster.

Skatteåterbäring

Håll gamla avkastningar i sju år (eller längre, om din finansiella rådgivare rekommenderar det). Det här är avbrottstiden för IRS att granska dig eller utmana din avkastning, eller för att du ska göra vissa typer av förändringar i din retur. Det finns emellertid ingen tidsbegränsning om du inte lämnade en retur, eller om du lämnat in en bedräglig avkastning.

Paycheck Stubs

Behåll bara lösencheckar tills du får det årets W-2 och verifiera att beloppen på W-2 matchar beloppen på dina lösencheckar.

Stödjande dokument

Förutom att hålla dina gamla avkastningar, behåll kopior av stöddokument, till exempel dina W-2 formulär, välgörenhetsbidrag, årsbokslut och hypotekslån.

Lagring

Förvara gamla skattedeklarationer och lönecheckstubbar i mappar eller lådor, organiserade år, i arkivskåp eller annat säkert ställe.


Video: Göteborg Kommunfullmäktige 2018-04-26