I Den Här Artikeln:

Arbetsgivare måste utfärda varje anställd som tjänat minst $ 600 per W-2-formulär varje år. Det är oavsett om anställningsperioden var en vecka eller 12 månader. Dessutom, om arbetsgivaren nekade skatter från en anställds lönecheck, inklusive socialförsäkring och Medicare, måste den utfärda en W-2 även om lönerna understiger tröskelvärdet på 600 dollar.

Betala dina skatter i tid

Om du gjorde mer än 600 dollar, ska din arbetsgivare skicka dig en W-2-blankett.

Rapportera all inkomst

Din arbetsgivare ska skicka en kopia av din W-2 senast den 31 januari. Arbetsgivare som inte filar W-2s riskerar att bötes av Internal Revenue Service för varje anställd utan en. Oavsett om du fått tillräckligt från en arbetsgivare för att motivera en W-2, behöver du fortfarande rapportera alla intäkter som uppnåtts till IRS. Om du inte gör det, och IRS finner ut, riskerar du att bli slagen med påföljder och sena avgifter utöver de skatter som är skyldiga på det beloppet. Om du är klassad som en oberoende entreprenör istället för en anställd får du 1099 i stället för en W-2, men inkomstgränsen på 600 dollar förblir i kraft och formuläret måste skickas senast den 31 januari.


Video: Why The Government Shouldn't Break WhatsApp