I Den Här Artikeln:

Om du finansierar eller hyr ut ett nytt fordon, eller använder ditt fordon som säkerhet för en annan typ av lån, måste du lägga till den nya lieninnehavaren i din försäkring. När du väl har etablerat ett ekonomiskt förhållande med din nya lieninnehavare kan lieninnehavaren också kräva att du uppdaterar eller byter försäkringsskydd.

Steg

Samla din lieninnehavare och policyinformation. Se till att du har innehavarens kontonummer, adress och faxnummer tillgängligt.

Steg

Kontakta din försäkringsbolag via din agent eller kundtjänst.

Steg

Berätta för representanten eller agenten att du vill lägga till en ny rettsinnehavare i din försäkring. Diskutera de överdrag som behållaren behöver. Om din försäkringsskydd inte uppfyller kraven för den nya rettsinnehavaren, uppdatera omslaget baserat på din representants rekommendationer.

Steg

Ge försäkringsrepresentanten information om innehavaren av innehavaren. När ändringen är klar kommer transportören att skicka en kopia av bekräftelsen till lieninnehavaren. I allmänhet, om du behöver omedelbar certifiering, kan försäkringsbolaget faxa ett tillfälligt intyg till innehavaren av innehavaren.

Steg

Kontakta lieninnehavaren för att ange att godkännandet har bearbetats. Ge innehavaren rätt till försäkringsbärarens kontaktuppgifter. Informera innehavaren av när certifieringen kommer fram.


Video: She Sings For Her Dying Dad... Don't Cry:(