I Den Här Artikeln:

Att analysera en finansieringsöversikt är det första steget du behöver ta när du bestämmer dig för huruvida ett företag är tillräckligt bra för att riskera att investera i dina pengar. Att veta vad du ska leta efter är viktigt. du vill kunna göra en rimligt sund uppskattning av bolagets framtidsutsikter. Denna artikel kommer att vägleda dig vid analys av finansiella rapporter.

Hur analyserar man finansiella rapporter: Steg

Bokslut

Steg

Titta på företagets omsättningstillgångar. Det här är allt som företaget äger som kan omvandlas till kontanter: Intäkter, lager (även om detta är föremål för avskrivningar) och pengar till företaget. Detta är ett bra mått på ett företags likviditet.

Steg

Tänk på företagets kortfristiga skulder. Dessa är poster som måste betalas: Räkningar, overhead, anställdas löner, kortfristiga lån. Tillgångarna måste definitivt överstiga skulderna. Detta avgör bolagets likviditet. Nuvarande kvot är de omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Ju högre detta nummer är desto bättre.

Steg

Beräkna de långsiktiga framtidsutsikterna för företaget kvar över vatten. Tänk på bankskulden, om räkningar betalas i tid och eventuella socioekonomiska faktorer som kan påverka branschen eller fältet där verksamheten befinner sig. Var försiktig med att företaget inte har för mycket skuld.

Steg

Uppskatta lönsamheten för bolaget för framtiden. Detta kan förutspås genom att titta på företagets tidigare prestanda, men beror inte på tidigare prestanda ensam för att göra din slutgiltiga dom. Undersök företagets produkter och tjänster och studera branschen för trender.

Steg

Sprid dina investeringar runt. Välj flera olika företag för att undersöka och jämföra varje företags vinst. Om de är i samma arena kan du försöka lista ut vad ett företag har som gör det lönsamt än en annan.


Video: Fundamental analys - Förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser – Webbinarium