I Den Här Artikeln:

Vissa varor och tjänster är befriade från moms i staten Minnesota. Material som används i jordbruksproduktioner som lönnsirapskörning, trädgårdsodling, vattenbruk och jordbruk anses av staten vara varor som bönder inte behöver betala skatt för. Detta inkluderar jordbruksmaskiner och dess reparation, verktyg som gas och el, liksom hästar och andra varor. Inlämning av skattebefrielse formulär kan göras årligen, kvartalsvis, månadsvis, säsongsmässigt eller för en engångsinköp.

Hur man ansöker om Minnesota skattebefrielse för jordbrukare: Minnesota

Gårdköp kan arkiveras som undantagna från Minnesota moms.

Steg

Fyll i företagsnamn, adress och tillståndsnummer för din gård i det avsnitt som anges på den övre delen av ST3-certifikatet. Fyll i namnet på verksamheten eller säljaren att du köper ett icke skattepliktigt föremål från det område som tillhandahålls under din jordbruksinformation.

Steg

Nästa del frågar att du skriver ner arten av ditt företag och de typer av objekt som du normalt säljer. Skriv ner att ditt företag är en gård och vad det är som du vanligtvis säljer och köper.

Steg

Skriv ner typen eller typerna av varor som du köper som är undantagna från statlig moms. Djur som är undantagna från skatt inkluderar fjäderfä, honungsbina, fisk, nötkreatur, får, grisar, getter eller andra typer av djur som uppkommer till salu inklusive pälsbärande djur som hjort och älg, strutsar, emus, rheas och llamas. Hästar som är avsedda för arbete eller husdjur samt foder, sängkläder, hästskor, kostnaden för att odla och hålla dem är inte skattepliktiga. Dessutom är försäljning och inköp av djur som används för forskning och utveckling inte skattepliktiga. Artificiella inseminationsprodukter som sperma, flytande kväve, inseminerande handskar och katetrar är befriade från skatt. Alla foder, fodertillsatser och fodertillskott är befriade från skatt samt veterinärmedicinska tjänster. Andra typer av skattefria varor inkluderar gödningsmedelskemikalier, bekämpningsmedel och saneringsmedel som används på gården.

Steg

Cirkel A för undantagskoden för jordbrukare, som är jordbruksproduktion. Skriv sedan och datum certifikatet.

Steg

Placera det färdiga undantagsbeviset med resten av dina skatteuppgifter på ett säkert ställe där de inte kommer att gå vilse. Den skattebefriade blanketten ska ingå i försäljningsskatteformuläret som din gård kommer att arkivera med staten.

Steg

Bestäm när du måste fila dina skatter och undantagsformulär genom att läsa följande lista.

Om din totala betalade moms är mindre än $ 100 fil det årligen.

Årlig arkivering sker den 5 februari det följande året. Om din totala betalade moms är mindre än $ 500 per månad fil det kvartalsvis.

Kvartalsförfallodagar är 20 april, 20 juli, 20 oktober och 20 januari. Om din totala försäljningsskatt är mer än $ 500 per månad, fil det månatligen. Förfallodagen för månadsansökan är den 20: e varje månad.

Säsongsanalys är för företag som inte är öppna året runt och arkiveras den 20 februari.

Engångsansökan gäller för skattepliktig försäljning i staten som bara inträffar under en månad eller vid en enda händelse i Minnesota. Den ska vara arkiverad den 20 februari också.

Steg

Maila i formuläret för skattebefrielse till adressen i resurserna.


Video: