I Den Här Artikeln:

Hembedömning kan vara ganska komplex och är bäst att lämna professionella men genom att hämta rätt marknadsindikatorer och genom att använda sunt förnuft och standardprocedurer står du en bra chans att approximera ditt hem rättvisa marknadsvärde. Som med allt, desto mer data samlar du in och ju mer tid du analyserar, ju mer ljud blir resultatet. Börja med att söka online för faktiska utvärderingsrapporter för jämförbara egenskaper att lära av.

Kvinna fastighetsmäklare tittar på ritningar med par i nytt hus

Av tre vida använda värderingsmetoder är marknads- och inkomstmetoden mest realistiska för att en icke-professsional ska utföra.

Marknadsförfarande

Om du ser mycket hemförsäljning sker i ditt område, kommer marknadsanpassningen sannolikt att vara lättast att utföra. Detta tillvägagångssätt tar information från jämförbar hemförsäljning och tillämpar dessa uppgifter med försäljningsmetod till ditt hem. Använd data från transaktioner som involverar bostäder som jämförbara med din när det gäller plats, kvalitet och andra faktorer. Hämta transaktionspriser och varje hems kvadratmeterfigurer och dela den förstnämnda av den senare för att bestämma marknadsdata på hemmavärde per kvadratfot. Om kvadratmeter är inte tillgängligt för de jämförbara transaktionerna, använd antal badrum och sovrum som baslinje för jämförelse. Du kan också använda grova uppskattningar för att uppskatta kvadratmeter genom att använda ditt eget hem som referensram, och länsbedömarna tillhandahåller ofta denna information online. Se också till att du tar hänsyn till skillnader i storleksstorlek.

Marknadsförfarande - Värdesamtal

Om du kunde få information om kvadratmeter, beräkna medel- och medianpris per kvadratfotmultipel och börja justera dem uppåt eller nedåt för kvalitativa faktorer. Dessa inkluderar ålder och kvalitet, antalet träd i gården, simbassänger och andra bostadsförbättringar. Bedömning är lika mycket konst som vetenskap. Lyckligtvis arbetar du med stort antal, så med varje enskild justering bör procentuellt av det totala marknadsvärdet inte vara för stort, vilket minimerar effekten av eventuella felaktiga uppskattningar som du kanske har gjort. Om du inte kunde få information om kvadratmeter, använd comps som en mindre kvantitativt styv guide för att komma fram till ett baslinjevärde som du kan göra kvalitativa justeringar.

Inkomstmetod

Inkomsterna kommer att bli svårare att genomföra. Den stigande trenden i uthyrning av flerfamiljshus gör emellertid alltmer relevant. Den slutliga beräkningen du behöver utföra är att dela marknadshyror i dollar med en kapitaliseringsränta. Kapitaliseringsräntorna uttrycks som decimaler eller procentsatser. Så, till exempel om ett hyres marknadshyresnivå är $ 10 000 per år och lämplig kapitalisering är 10 procent är hemmamarknadsvärdet $ 10 000 dividerat med 10 procent eller $ 100 000.

Erhålla kapitaliseringspriser

Sök på nätet för aktuella utvärderingsrapporter i din ort som innehåller en inkomstmetod för att få kapitaliseringsräntor. Dessa kan också vara tillgängliga online genom bedömnings- och konsultföretag, som ofta publicerar dessa data online i nyhetsbrev. Fördelen med att använda dessa källor är att en fastighetsbedömning som utarbetats av en professionell bör innehålla en stark analys och granskning av hur kursen beräknades. Du kan också kontakta din läns fastighetsskattebedömare för denna information. Denna metod är informellt känd som undersökningsmetoden. Om du känner att kompis med hjälp av en realtors kapitaliseringskomponent ditt bidrag eller "ägande" av bedömningen kan du helt enkelt använda den som en sanitetskontroll.

Asset Approach

Lägenhetsbyggnad

Marknadsräntorna kan beräknas genom att dela ett bostads årliga hyresräntan med det verkliga marknadsvärdet.

Tillgångsmetoden baseras på substitutionsprincipen. Förutsättningen är att hemmet är värt vad som helst för ersättningskostnaden. Denna information kan vara svår att få, men du kan använda skaffa uppskattningar från hembyggare som är bekanta med den lokala marknaden. Kostnaden för att bygga ett hem varierar beroende på många faktorer som lokal, transport och administrativa kostnader.


Video: Villa Husrenovering - takbyten i världsklass