I Den Här Artikeln:

Om du köper ett fordon och vill tilldela biltiteln till en tonåring, finns det särskilda steg du måste följa för att göra det. Eftersom lagen i de flesta amerikanska stater hindrar en minderårig, eller en individ under 18 år, från att äga egendom på egen hand, måste särskilda krav uppfyllas för att en titel ska gå in i en minderårigs namn.

Steg

Köpa och betala av ett fordon. För att få titeln på ett fordon måste du äga bilen helt och inte skylla en bilhandlare eller banka några pengar. När fordonet har blivit betalt får du titeln för bilen i posten inom sex till åtta veckor.

Steg

Underteckna titeln med tonåren om tonåringen är under 18 år. Eftersom minderåriga inte kan äga fastighet i de flesta stater krävs en medsigneringsvuxen för att skriva under rubriken med barnet. När barnet fyller 18 år kan titeln överföras till hans namn. Om tonåringen är 18 år eller äldre, ha bara honom att skriva under titeln som nuvarande ägare.

Steg

Instruera tonåren att underteckna bilens titel omedelbart efter att ha mottagit den i posten om du för närvarande bor i delstaterna Texas eller North Carolina. I dessa stater finns det inga minimikrav på ålder för barn att äga egendom, och därmed är tonåringar under 18 år lagligen tillåtna att äga ett motorfordon. I motsats till Texas, i norra Carolina, kommer försäkringsbolag normalt emellertid att kräva föräldrar att underteckna försäkringshandlingar för ansvarsskyldighet och kommer därefter inte att utfärda en skylt på ett fordon utan giltig försäkring.


Video: