I Den Här Artikeln:

Att köpa en bil från en avlidnes gods är inte mycket annorlunda för köparen än att köpa någon begagnad bil. Huvuddelen av arbetet faller till landets exekutör för att säkerställa att överföringen är laglig. I stater som North Dakota kan du vara ansvarig för försäljningsskatter på fordon du köper från en fastighet. Din lokala skattebedömares kontor kan berätta om du måste betala moms vid inköpet i ditt land.

Inspektera bilen

En bil kan utveckla mekaniska problem om den inte löper under en tidsperiod. Inte bara bör du inspektera bilen utan också begära tillåtelse att få en mekaniker att inspektera bilen. Medan du kan se ytskador, om du inte har erfarenhet att reparera och underhålla fordon, kanske du inte känner igen interna problem som bilen kan ha. Om du eller mekaniker hittar problem, förhandla med exekutören om det pris du samtycker till att betala.

Bekräfta försäljnings lagenligheten

Om probaträtten tillåter försäljningen av bilen innan den rensar en egendom, ska exekutören ha papper som bevisar sin rätt att sälja fordonet. Be om att se bevis på säljarens auktoritet att sälja bilen. Endast exekutören eller namngiven administratör har tillstånd att sälja varor från en egendom. Säljaren ska ha en order från fördomstolen, ett dödsintyg och personlig identifiering. Bekräfta med probaträtten att exekutören har domstolsbehörighet att sälja boendets tillgångar och behåll en kopia av dödsintyget för titeln på bilen.

Jämför titeln med det andra pappersarbetet

Du måste bekräfta att fordonet tillhör decedenten. Match bilens identifikationsnummer på bilen till det nummer som anges på titeln och jämföra namn och adress på titeln till informationen på dödsintyget och andra papper. Om inget matchar, kontakta en advokat eller polis innan du fortsätter köpet.

Överför titeln

För att göra bilen juridiskt din, ge exekutören pengarna till bilen och ta titeln till din lokala motorfordonsavdelning eller lokala skattebedömarens kontor. Avgiften för att överföra en titel varierar från plats till plats. Till exempel, i Texas varierar avgiften från $ 28 till $ 33 beroende på länet, vid tidpunkten för offentliggörandet. Du kan också behöva betala en serviceavgift för överföringen. Kom ihåg att försäkra bilen i ditt namn enligt lagarna i ditt tillstånd.


Video: Noam Chomsky Requiem For The American Dream