I Den Här Artikeln:

Att köpa ett hem från en familjemedlem är ett sätt att säkra ägande av en egendom som är bekant för dig, kanske till ett attraktivt pris. Men när man köper ett hem från familjemedlemmar kan det tyckas lätt, kan processen vara full av fallgropar som kan leda till oönskade uppmärksamhet, särskilt från Internal Revenue Service.

Non Arms-Length Transaction

En fastighetstransaktion mellan två personer som inte känner varandra kallas en vapenlängdstransaktion. Termen innebär avstånd eller separation mellan köparen och säljaren.

En transaktion mellan familjemedlemmar skulle anses vara en transaktion utan vapenlängd. Människor som känner varandra har större potential att samla sig för att begå bedrägeri, och hypotekslån och IRS tar en närmare titt på dessa transaktioner. Till exempel, om en säljare är upp och ner på sin inteckning och vill sälja till en familjemedlem för mindre än vad han är skyldig i en kort försäljning, kommer hypotekslån att se till att huset säljer för nära sitt nuvarande marknadsvärde, så att köparen inte tjänar på sin bekostnad.

Mortgage Financing

Medan konventionella inteckningar inte har specifika krav på ett hem som köpts från en familjemedlem kräver Federal Housing Authority försäkrade lån några ytterligare upplysningar. Du måste slutföra en certifikat för identitet av intresse och redogöra för förhållandet du har med säljaren. Att köpa från en släkting tillåter dig bara att kvalificera dig för en FHA-hypotekslån av 85 procent av köpeskillingen, om du inte köper en familjemedlems primära bostad eller har hyrt huset i minst sex månader.

Använda en mäklare och advokat

När man köper ett hus från en familjemedlem, en mäklare kanske inte är nödvändig. Reklam och marknadsföring behövs inte, och förhandlingar kan ske direkt mellan köparen och säljaren. En mäklare kan emellertid erbjuda förskriven kontrakt och erbjuda blanketter och hjälpa till med viss expertis på den lokala marknaden. Förhandla en diskonterad provision eller en fast avgift om du använder en mäklare med ett familjeinköp. Kontrakt för inköp kan också skrivas av avslutande advokat. Du kan också känna behovet av att samråda med en advokat för att skydda dina intressen och se till att du inte utnyttjas.

Ta emot en gåva

Ett hem som ges som en gåva från en familjemedlem kan ha skatteeffekter. IRS-giftskattereglerna begränsar värdet på en gåva som en person kan ge utan att ådra sig giftskatt. Om inköpspriset för ett hem av en familjemedlem är mindre än marknadsvärdet, IRS kommer att betrakta det som en present. En advokat som är kvalificerad i fastighetsplanering kan minska eller eliminera skattekonsekvenserna med korrekt planering. Ett säljfinansierat inteckning från en familjemedlem till nedsatt skattesats kommer också att leda till konsekvenser för gåskatt.

Typ av gärning

Gärningen är dokumentet som övergår från en part till en annan. Med de flesta hemförsäljning, a garantidokument används, vilket säger att säljaren överför titel och garanterar att han äger hemmet fritt och rensat av alla panträtt. Det är i allmänhet backas upp av en titel försäkring, som kommer att betala eventuella dolda avgifter som kan visas senare.

en avsluta kravet handling anger att säljaren överlåter något intresse han har till den andra parten, men garanterar inte att han äger egendomen fri och fri från panträtt. Avslutningsansökan har mindre säkerhet, men används oftare med familjemedlemmar när ett hem överförs snarare än sålt, eller när ett inteckning är nödvändigt.


Video: Vlogg | Ny familjemedlem!